Wypróbuj Stavario przez 2 tygodnie za darmo i dopiero wtedy wybierz odpowiednią dla siebie taryfę.

Free Start Business Opcjonalny
Internetowy dziennik budowy 169 PLN
Interfejs dla inwestora
Ewidencja obecności 529 PLN
Komunikacja i wymagania 529 PLN
Rejestry narzędzi 529 PLN
Magazyny 529 PLN
Raporty
Połączenie API
Liczba użytkowników Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Liczba projektów 3 Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Miesięczna suma ryczałtowa Bezpłatna strona 169 PLN / Księżyc 1899 PLN / Księżyc Zgodnie z konfiguracją

WYPRÓBUJ ZA DARMO

WYPRÓBUJ ZA DARMO

WYPRÓBUJ ZA DARMO

WYPRÓBUJ ZA DARMO