Novinky za máj 2022

01.06.2022


Vážení stavatelia,

v mesiaci máji sme pre vás pripravili tieto novinky:

1. Generovanie XLS v reportoch prechodov medzi projektmi

V agende "Reporty / Prechody medzi projektmi" pribudla možnosť "Generovať XLS", takže si môžete tabuľku jednoducho vytlačiť.

 

2. Stavario v slovenskom jazyku

Kompletne sme preložili Stavario do slovenského jazyka. Vitajte bratia !!!

 

3. Generovanie XLS v prehľade projektov

Novo si môžete vygenerovať a vytlačiť XLS v agende "Projekty / Prehľad projektov" s informáciami o aktívnych používateľoch a ďalšími informáciami.

 

4. Korektné zobrazenie sviatkov v poľskej jazykovej mutácii

V poľskej mutácii systému sa teraz zobrazujú korektné štátne sviatky Poľska.

 

5. Premenovanie stavebného denníka na inú firmu

Pri vytvorení stavebného denníka, ide denník premenovať na inú firmu "Firma zodpovedná za projekt" a zmeniť logo denníka.

 

6. Vyjadrenie klienta k dennému záznamu stavebného denníka predĺžené na 5 dní

Klient sa novo môže vyjadriť do denného záznamu až 5 kalendárnych dní späť.

 

7. Jednoduché priradenie projektov zamestnancom

Novo ide priradiť zamestnancovi konkrétne projekty vo webovom rozhraní, ktoré sa potom budú zobrazovať v mobilnej aplikácii zamestnancom.

 

8. Reportovanie výpožičiek a ich čiastok

V agende "Reporty / Zákazky" sa teraz prepisuje koľko bolo výpožičiek a za akú sumu. Zlepšíte tým vykazovanie nákladov.

Späť