Do náradia, strojnej techniky, vozového parku a ďalšieho vybavenia investuje každá stavebná firma nemalé finančné prostriedky. Pracovať v stavebníctve s holými rukami sa skrátka nedá. Problém je v tom, že firemný majetok prejde pod rukami mnohým ľuďom. Skôr či neskôr sa začne záhadne strácať alebo sa do skladu vracať v nepoužiteľnom stave.

Vaše snahy o správu majetku v duchu poctivého hospodára prichádza navnivoč. Prečo? Skrátka nemáte žiadne páky na to, aby ste zistili, kde presne sa v danej chvíli náradie nachádza a kto s ním pracuje. Začnite využívať online evidenciu majetku, a bude po chaose.

Ztráta přehledu o nářadí

Po vydaní náradia zo skladu okamžite strácate prehľad

Viete, aké náradie a strojné vybavenie máte reálne k dispozícii? Nahliadnite do skladu s náradím a skontrolujte, v akom stave sa vybavenie nachádza a či je na svojom mieste. S veľkou pravdepodobnosťou už v tejto chvíli zistíte, že nejaké to náradie zmizlo, alebo je poškodené. Bohužiaľ, mnoho stavebných firiem nevie, čo sa s náradím deje po vydaní zo skladu. Vybavenie sa priebežne odoberá a vracia, nikto nič nerieši a problémy sa odhalia, až je neskoro.

Preto odporúčame zaevidovať všetok majetok, ktorý máte k dispozícii. Predídete tak problémom, ktoré sa väčšinou odhalia, až keď je neskoro.

VYSKÚŠAJTE DEMO


Online evidencia majetku vyrieši mnoho problémov

Elektronická evidencia majetku vyrieši množstvo problémov, s ktorými sa stretáva väčšina stavebných firiem. Náradie sa už nebude strácať ani ničiť, pretože ho budú mať na starosť konkrétne osoby. Odpadnú tiež problémy so zvaľovaním viny, kto náradie poškodil. Pohyb firemného majetku po stavbách bude ľahko vyhľadateľný.

Online evidencia majetku navyše uľahčí dohľadanie techniky vo chvíli, keď ju treba prepraviť na inú stavbu. V systéme nájdete, kde sa nachádza, poverenú osobu ihneď kontaktujete a dohodnete sa na prevzatí pre iné stavenisko. Navyše získate prehľad o majetku, ktorý je v danej chvíli k dispozícii voľne na sklade.

Okrem elektronického stavebného denníka je online evidencia majetku jednou z mnohých funkcií, ktorými by mal pokročilý informačný systém pre stavebné firmy disponovať. Buďte o krok vpred a dajte zelenú moderným technológiám, ktoré do stavebníctva vnášajú poriadok a prinášajú výraznú úsporu času aj finančných prostriedkov.

Firemný majetok ľahko naimportujete zo súboru

Pridávanie náradia do systému Stavario je veľmi jednoduché, a teda aj rýchle.

Do predpripravenej šablóny spíšete všetok majetok a doplníte o potrebné informácie. Pokiaľ ste si už skôr v nejakej elektronickej podobe evidenciu viedli, jednoducho ju zkopírujete do šablóny. Na jedno kliknutie sa kompletný inventár firemného vybavenia nahrá do systému. Vďaka funkcii importu ušetríte mnoho hodín práce.

Vybavte náradie čiarovými kódmi alebo číslom

V ďalšom kroku je potrebné všetko náradie a stroje opatriť originálnymi čiarovými kódmi alebo len liehovkou napísať číslo. Všetko priradíte k položkám zaevidovaným v systéme. Po naskenovaní čiarového kódu, alebo ručným zadaním čísla cez mobilnú aplikáciu zistíte všetky informácie.

Čiarové kódy poslúžia nielen na preberanie majetku. Zamestnanci sa vďaka nim ľahko dostanú aj k užívateľským manuálom, revíznym správam alebo upozorneniam na závady. Pri práci s náradím môžu tiež k danej položke sami pridávať ľubovoľné poznámky, a upozorniť tak ďalších pracovníkov na prípadné problémy a nezrovnalosti.

Začnite sledovať pohyb náradia po stavbách

Vo chvíli, keď budete mať všetko vybavenie zapísané v online evidencii majetku a opatrené čiarovými kódmi, získate prehľad, o ktorom ste doteraz ani nesnívali. Zamestnanci si budú náradie zo skladu preberať prostredníctvom mobilnej aplikácie, cez ktorú naskenujú čiarový kód. Náradie sa priradí ku konkrétnemu pracovníkovi, ktorý zaň bude od danej chvíle zodpovedať.

Pracovníci si môžu náradie a stroje predávať aj medzi sebou, a to opäť cez mobilnú aplikáciu. Vo webovom rozhraní budete v reálnom čase sledovať, aká konkrétna osoba má náradie k dispozícii, na akej stavbe sa nachádza, komu všetkému prešlo pod rukami aj kedy sa vrátilo do skladu.

Online stavební deník v cloudu

Online evidencia majetku Stavario nie je viazaná licenciou

Keď si zamestnanec zabudne svoj notebook alebo mobil, kde mal pripravený denný záznam, bez problémov si môže požičať akékoľvek iné zariadenie napríklad od kolegu, prihlásiť sa pod svojim účtom a denný záznam dokončiť. To znamená, že firma má prístup k správe majetku odkiaľkoľvek, kde je internet.

VYSKÚŠAJTE DEMO


S digitalizáciou procesov začnite ešte dnes

Popri online stavebnom denníku je elektronická evidencia majetku jednou z mnohých funkcionalít rozsiahleho systému pre stavebné firmy, ktorý umožňuje kompletnú správu a riadenie z jedného miesta.

Firmy, ktoré náš systém začali využívať, potvrdili, že problémy s evidenciou, odovzdávaním a stratou náradia zmizli prakticky zo dňa na deň.

Stráca a ničí sa náradie aj u vás? Vyskúšajte si systém Viem o všetkom na 14 dní zadarmo a presvedčte sa, že ide o riešenie, ktoré skutočne funguje.


Prvé kroky so Staváriom

1. Ľahké zavedenie majetku

Zaevidujte si všetok majetok vrátane strojov alebo náradia behom okamihu.

2. Prehľadná správa majetku

Priraďte k strojom a náradiu všetky dokumenty, faktúry, pripomienky revízií, záručné lehoty, pravidelné platby a ďalšie informácie vrátane nastavenia upozornenia.

3. Pohodlné zobrazenie histórie

Jednoducho zistite, kto a kedy majetok prevzal, kedy ho vrátil a či prevzatie potvrdil svojim podpisom. Vďaka tomu budete mať nad majetkom úplnú kontrolu.

4. Preberanie majetku online

Zamestnanci preberajú majetok jednoducho pomocou kódu. V prípade potreby presne vidia, kto ho mal naposledy a kde sa práve nachádza. Priamo cez aplikáciu sa spoja s ďalším zamestnancom a dohodnú na predaní.

5. Evidencia zapožičaného majetku

Ak pracujete s externými pracovníkmi, evidujte všetky výpožičky svojho majetku. Ľahko si vytvorte prehľad, kde budete evidovať kompletnú históriu zapožičaného majetku.

6. Nastavenie zdieľania majetku

Zobrazte vybraný majetok iba kompetentným osobám, ktoré môžu majetok využívať.


Vyskúšajte si nanečisto, ako elektronické vedenie majetku funguje. Pripravili sme pre vás jednoduché demo, ktoré vás za pár hodín presvedčí o prínosoch digitalizácie vašej firmy. Pridajte sa k desiatkam spokojných klientov, ktorým Stavario pomáha zprehľadniť procesy a šetriť prácu.

VYSKÚŠAJTE DEMO

alebo

Rezervujte termín online prezentácie

 

   

Krátkou prezentáciou vás prevedie ...

... Obchodný zástupca Jose Henriquez alebo Helena Holíková.