Stavario intuitívne spája pracovníka na stavbe, zamestnanca v kancelárii a investora stavby. Každý má svoje vlastné rozhranie: