Majetek / Evidence majetku  

Evidence drobného majetku a jeho aktivního používání zaměstnanci. Záznamy do evidence je možné pořídit hromadně a později doplňovat po jednotlivých záznamech. 

Agenda Evidence majetku 

V hlavní liště aplikace klikněte na tlačítko Evidence majetku pro zpracování záznamů skladové evidence. Tato agenda je propojena s mobilní aplikací. Předání nářadí jednotlivým zaměstnancům na stavbu probíhá pomocí načtení čárového kódu. Prostřednictvím Novinek (informační zprávy) je možné zaslat zaměstnancům na jejich mobilní aplikace informace o nově pořízeném stroji či nářadí. 

Přidání nového záznamu 

Postup:  

V agendě “Majetek / Evidence majetku” stiskněte tlačítko “Přidat záznam / složku” . 

Na záložce Základní informace vyplňte:  

“Typ záznamu” - “Záznam” - pokud chcete založit složku, zvolte “Složka” 

“Aktivní” – “Ano / Ne” - vyberte “Ano”, pokud chcete majetek ihned využívat 

“Zobrazit zaměstnanci” - “Ano / Ne” - určuje, zda má být majetek viditelný pro zaměstnance 

“Sériové číslo” - nepovinný údaj 

“Kód” - unikátní identifikátor majetku, podle kterého se o něm vede evidence 

“Výrobce” - nepovinný údaj 

V části formuláře Popis vyplňte 

“Název” - nadpis položky (tento údaj je povinný) 

“Náhledový obrázek” 

“Textový popis” 

Záznam uložte pomocí tlačítka “Uložit”. 

V části formuláře Aktuálně vyplňte: 

“Fotografie” - aktuální fotografie majetku 

“Aktuálně zodpovědný zaměstnanec” - pokud zatím není, nechte prázdné 

“Aktuálně na projektu” - určuje na jakém projektu je majetek využíván 

“Aktuálně na skladě” - určuje k jakému skladu je majetek přiřazen 

V části formuláře Zobrazit skupinám vyplňte: 

“Skupiny” - “Přidat položku” - umožňuje majetek přiřadit jen k určité skupině zaměstnanců 

Dokončete stisknutím tlačítka “Uložit a zavřít”.  

Hromadný import záznamů 

První množinu dat položek majetku doporučujeme zpracovat hromadně – importem ze souboru XLS. 

Postup:  

V agendě “Majetek / Evidence majetku” na seznamu záznamů stiskněte tlačítko “Importovat záznamy” . 

Stáhněte si vzorovou XLSX šablonu pomocí odkazu “Stáhnout XLSX šablonu pro import”. 

Pomocí tabulkového editoru přidejte do souboru seznam vašeho majetku. Stačí se řídit nadpisy v prvním řádku tabulky. Sloupce označené hvězdičkou je nutno vyplnit. 

Vyplněný soubor nahrajte z počítače do systému pomocí tlačítka “Vybrat soubor”. 

Dokončete klinutím na tlačítko “Import” . 

Doporučujeme záznamy pro přehlednost třídit do složek. Například Podle typu nářadí. 

Agenda “Majetek / Evidence majetku” umožňuje filtrovat tabulku, např. vyhledávat položku majetku (nářadí) podle sériového čísla. Grafické zvýraznění vám také rychle podá informaci o stavu dostupnosti či vypůjčení nářadí. 

 

Historie používání majetku 

Ve formuláři Majetku, na záložce Historie jsou dostupné informace o používání majetku na projektu. Tato záložka je informativní. Záznamy jsou zde zobrazovány z provedených převodů na zaměstnance a projekt. 

Půjčení majetku 

Modul Půjčovna je propojen s modulem Majetek. Na záložce Půjčit majetek pak vidíte propojené informace a záznamy. 

Generování přehledu majetku do XLS 

Sdílení dat s jinými uživateli a zpracovateli ve formátu XLS umožňuje funkce “Generovat XLS”.  Funkce exportuje data, která jsou obsažena v mřížce.  

Funkce “Generovat XLS” reflektuje různé nastavení pro export: 

Export všech záznamů v přehledu 

Export označených záznamů 

Export vyfiltrovaných záznamů 

Tip: Exportní sestavy z Majetku můžete dopředu omezit výběrem Stavu. Např. exportovat veškerý vypůjčený majetek. Filtr aplikujte v poli Stav na seznamu položek majetku.  

Konec stránky 

Agenda Dokumenty 

Agenda pro evidenci a správu dokumentů spojených se záznamem majetku. Veškeré dokumenty, které jsou generovány z aplikace s vazbou na položku majetku, se zobrazí právě zde. Vhodné je třídit záznamy do složek, například podle typů dokumentů - záruční listy, technické protokoly apod. 

Přidání nové složky 

Postup:  

V agendě “Majetek / Dokumenty” stiskněte tlačítko “Přidat záznam / složku”.  

V poli “Typ záznamu” výběrem z roletového menu zvolte “Složka”. 

Vyplňte název složky, např. Předávací protokoly. 

Dokončete stisknutím tlačítka “Uložit a zavřít”.  

Přidání dokumentu do složky 

Postup:  

V agendě “Majetek / Dokumenty” zaměřte složku, do které dokument chcete zařadit.  

Stiskněte tlačítko “Přidat záznam do složky” . 

Vyplňte pole “Název”. Toto pole je povinné. 

Pole “Vyřešený” nastavte podle stavu záznamu. 

“Datum expirace” zvolte výběrem z kalendáře. 

Přílohu záznamu vložíte kliknutím na tlačítko “Drop files to upload” a vyberete požadovaný soubor. 

Pokračujte volbou v polích “Od uživatele”, resp. “Pro uživatele (na nástěnku)”.  

Výběrem z roletového menu “Pro zaměstnance (vytvoří úkol pro zaměstnance)” přiřadíte dokument do úkolů zaměstnance.  

Do pole “Nový komentář” můžete zadat textovou poznámku a odeslat pomocí tlačítka “Odeslat”.  

Dokončete stisknutím tlačítka “Uložit a zavřít”.