1. Ako sa zaregistrujem do systému Stavario?

Stačí otvoriť náš web Stavario a použiť tlačítka "Vyskúšať zdarma".

 

2. Ako sa prihlásim do systému Stavario?

Pre prihlásenie je nutné otvoriť konkrétnu URL adresu vašej firmy, ktorá vám bola priradená pri registrácii a odoslaná na e-mail (vasafirma.vimovsem.cz). Tu zadáte prihlasovacie údaje nachádzajúce sa v rovnakom e-maile.

 

3. Aký je rozdieľ medzi užívateľom a zamestnancom?

Užívateľ sa prihlasuje pomocou e-mailu a hesla do administrácie na webe (vasafirma.vimovsem.cz).

Zamestnanec sa prihlasuje do mobilnej aplikácie pomocou ID a PINu, ktoré mu vygeneroval užívateľ.

Pozor! 

 • Pokiaľ sa chce užívateľ prihlásiť do stavebného denníku cez mobilnú aplikáciu, musí byť vytvorený aj ako zamestnanec.
 • Pokiaľ sa chce zamestnanec prihlásiť do stavebného denníku cez mobilnú aplikáciu, musí byť vytvorený aj ako užívateľ.

 

4. Zamestnanec zabudol PIN pre prihlásenie do aplikácie. Ako ho obnovím?

Nový PIN odošlete cez ikonu zámku v sekcii "Zamestnanci / Zamestnanci" u vybraného zamestnanca.

 

5. Užívateľ zabudol PIN pre prihlásenie do webového rozhrania. Ako ho obnovím?

Nový PIN odošlite cez ikonu zámku v sekcii "Nastavenie / Užívatelia" u vybraného užívateľa.

 

6. Nejde sa mi prihlásiť alebo odhlásiť z mobilnej aplikácie.

Skontrolujte si prosím vaše pripojenie k internetu. Neblokuje vám pripojenie wifi router? Máte zapnuté dáta na telefóne?

 

7. Pri prihlásení do mobilnej aplikácie sa objaví chybová hláška "Nepodarilo sa získať polohu".

Pokiaľ toto nastane, pozrite sa do nastavenia aplikácií v telefóne, či má aplikácia Stavario povolené zdieľanie polohy. Pokiaľ áno, skúste zapnúť napríklad aplikáciu máp a tým overiť, či telefón dokáže zistiť polohu užívateľa.

 

8. Prečo zamestnanec pripojený v mobilnej aplikácii nemôže prevziať majetok?

Pre prístup zamestnanca k majetku v mobilnej aplikácii ho priradíte do skupiny v sekcii "Zamestnanci / Zamestnanci", kde vyberete príslušného zamestnanca a skupinu mu priradíte.


Pokiaľ nemáte skupiny vytvorené, môžete tak učiniť v sekcii "Zamestnanci / Skupiny".

 

9. Zamestnancovi na zariadení Android sa zobrazuje veľká odchýľka v GPS záznamoch, čo s tým?

Pokiaľ sa zamestnancovi zobrazí GPS odchýlka v záznamoch, je potreba overiť GPS polohu v mobilnom zariadení:

 1. Zapnite aplikáciu Mapy – overíte a aktualizujete GPS polohu, s ktorou mobilné zariadenie pracuje. (Pokiaľ je bodka šedá, nie je poloha aktuálna, až keď je modrá, tak mobilné zariadenie pracuje s aktuálnou GPS polohou.)
 2. Vymažte medzipamäť aplikácie v "Nastavenie / Aplikácie a oznámenia - Stavario / Úložisko a medzipamäť / Vymazať medzipamäť"
 3. Skontrolujte nastavenie prístupu k použitiu polohy
 4. Je nutný prístup k polohe obecne (Stavario aplikácia kontroluje při spuštění)
 5. Detailné nastavenie polohy je "Presnosť určovania polohy Google" - doporučujeme mať zapnuté

Aplikácia Stavario pracuje s GPS údajmi, ktoré získava systém mobilného zariadenia. Pokiaľ je odchýľka v aplikácii významne odlišná od reality, je nutné overiť funkčnosť GPS čipu v mobilnom zariadení (podľa bodu 1, popr. hlbšou diagnostikou).

 

10. Aký je rozdieľ medzi spoločným záznamom a firemným záznamom v stavebnom denníku?

Všetky záznamy, ktoré vidí a tlačí klient/investor, musia byť v Spoločnom zázname. Firemné záznamy sú záložky pre subdodavateľov a technický dozor investora. Pokiaľ máte subdodávateľa, každý píše do záložky pod svojou firmou a svojim menom. Hlavný administrátor potom ich záznamy prevádza do spoločného záznamu.

Tip: Pokieľ chcete písať rovno do spoločného záznamu a neprevádzať z firemného, prejdite na "Nastavenie / Užívatelia / Užívateľské role" a v sekcii "Stavebný denník / Denné záznamy" > zaškrtnite "Písať spoločný záznam".

 

11. Splňuje systém Stavario požiadavky na vedenie elektronického stavebného denníku potrebné zákony? Resp. dajú sa denné záznamy podpisovať i elektronickým podpisom?

V našej webovej aplikácii je elektronický podpis, ktorý podpíšete myšou alebo na tablete/telefóne prstom. Pokiaľ budete chcieť vkladať elektronický certifikovaný podpis, denný záznam musíte uložiť do PDF stlačením tlačítka "Tlačiť záznam“. PDF podepísať a vložiť do denného záznamu do príloh.

Pokiaľ ide o osobu, ktorá má razítko Českej komory autorizovaných inžinierov a technikov (napr. technický dozor investora), vytlačí si denný záznam a orazítkuje dokument. S orazítkovaným dokumentom pôjdete na poštu, ktorá vám dokument zdigitalizuje do PDF a vy ho budete môcť vložiť do príloh u denného záznamu.

 

12. V denných záznamoch nemá zamestnanec ukončenú pracovnú dobu. Jak to napravím?

Pokiaľ nezadal zamestnanec "Odchod" a má nastavené u zamestnanca v administrácii "Automatické ukončenie pracovnej doby - Nie", tak systém deň automaticky neukončil. Odchod môžete ručne pridať:

 1. V sekcii "Zamestnanci / Záznamy" zmažte záznam příchodu v daný neukončený deň pomocou ikony koša
 2. V pravej hornej časti obrazovky zvoľte "Pridať pracovný deň"
 3. Vyberte zamestnanca, projekt, zvoľte typ záznamu "Príchod + Odchod" a nastavte dátum a čas príchodu a odchodu. Ďalej je nutné vyplniť poznámku napr. "Ručne upravené".
 4. Kliknite na tlačítko "Odoslat".

Pokiaľ chcete automaticky ukončovať pracovnú dobu po určenom počte hodín, choďte do sekcie "Nastavenie / Základné nastavenie" a v podponuke "Základné nastavenie" môžete upraviť "Automatické ukončenie pracovnej doby v hodinách".

Pozor! Aby bolo toto nastavenie platné, je nutné mať u zamestnanca v sekcii "Zamestnanci / Zamestnanci" zvolené "Automatické ukončovanie pracovnej doby - Áno".

 

13. Užívateľ nevidí v administrácii projekty.

V tomto prípade nieje užívateľ priradený k projektu. Priradenie k projektu nastavíte v sekcii "Projekty / Projekty" v záložke "Zodpovední užívatelia".

 

14. Užívateľ nevidí v administrácii moduly.

Užívateľ nemá nastavené užívateľské role. Role nastavíte v sekcii "Nastavenie / Uživatelia", kde kliknete na tlačítko "Užívateľské role" a vyberete rolu, v ktorej je daný užívateľ členom. Tu nastavíte, k akým modulom a funkciám má užívateľská rola prístup.


Vyskúšali ste si demo zadarmo, prečítali nápovedu, prehrali si Pepov webinár a napriek tomu stále neviete ako začať alebo chcete hlavné výhody nástroja predviesť naživo? Veľmi radi sa s vami uvidíme!

Pokiaľ máte záujem o jednodňové školenie, pozrite sa na detaily a dohodnite si termín nižšie.

 

Rezervovať termín školenia

 

Jednodňovým školením Vás prevedie ...

... vedúci starostlivosti o zákazníkov Veronika Zabadalová.