Osnova:

 1. Ovládanie systému Stavario - všeobecné výrazy, tlačítka, filtre
 2. Firemné údaje - nastavenie firemných údajov, ktoré sa budú prepisovať do stavebného denníka
 3. Nástenka
 4. Projekty
  1. Přehľad - predstavenie, import, filtrovanie, hromadné nahranie 
  2. Jednotlivý projekt - vytvorenie projektu, základné informácie, zodpovední užívatelia, príjemcovia notifikácií, poznámky, úlohy, počasie, fotky, report
  3. Faktúry - detaily faktúry
  4. Dokumenty - detaily dokumentu
 5. Klienti
  1. Role a vytvorenie - nastavenie rolí, vytvorenie klienta a priradenie role
  2. Klientske rozhranie - navigácia v klientskom rozhraní
 6. Stavebný denník
  1. Prehľad - Vytvorenie denníka, identifikačné údaje, zúčastnené strany
  2. Denné záznamy - vyplňovanie, spoločný záznam, skupiny (subdodávatelia), podpis, tlač
  3. Podpisy - ako podpísať denník, prostý vs. certifikovaný podpis, podpisy od správneho dozoru a podpisy s pečiatkou
 7. Zamestnanci
  1. Prehľad, skupiny a tvorba - skupiny, vytvorenie zamestnanca, časy, dovolenka, BOZP (záznam + opakovanie), odpracované hodiny, vzory dokumentov
  2. Záznamy - ako to funguje, filtrovanie, úprava záznamov (pridanie pracovného dňa neprihlásenému zamestnancovi, pridanie prestávky)
  3. Dokumenty a novinky - detaily dokumentu (od užívateľa, pre užívateľov, pre zamestnancov), log zmien, zaslanie novinky zamestnancom
  4. Dovolenky a absencia - vyplatenie, prevedenie dovolenky
  5. BOZP - dokument s podpismi, príkazy pravidelného opakovania
 8. Majetok
  1. Evidencia majetku - prehľad, vytvorenie majetku, úlohy, novinky
  2. Požičovňa - pripravujeme
 9. Úlohy
  1. Nastaveníe a teoria - typy úloh, vzťah užívateľ / zamestnanec / klient
  2. Vytvorenie úlohy a chat - detail úlohy, prílohy, log zmien
 10. Sklad
  1. Kategórie a výrobcovia - vytvorenie kategórií a výrobcov
  2. Položky - pridanie / import položiek, detail položky 
  3. Prehľad skladov - nákup, rezervácia, prevodka, spotreba, odpis
  4. Reporty skladov - filter, generovanie XLS
 11. Reporty
 12. Dokumenty - pripravujeme
 13. Nastavenia
  1. Základné nastavenie - nástenka, sťahovanie faktúr, základné nastavenie, nastavenie SMS správ, prihlásenie, všeobecné nastavenie
  2. Uživatelia a role - nastavenie rolí a vytvorenie užívateľa (v príprave)
  3. Skupiny - vytvorenie skupín a vysvetlenie, ako fungujú v zápisoch denníka
  4. Pridané tlačítká - pridanie tlačítka a funkcie v záznamoch zamestnancov