Máte len 5 minút ...

... Potrebujete sa rýchlo zorientovať v demu? Stiahnite si rýchleho sprievodcu.

 

1. Prihláste sa

Prihláste sa do webového rozhrania Stavario pomocou údajov odoslaných po registrácii dema.

Login

 

2. Pozrite si Nástenku

Po prihlásení sa vám otvorí Nástenka. Na nej nájdete základný prehľad o vašich zamestnancoch. Môžete však ľahko prekliknúť na iné karty.

Dashboard

 

3. Vytvorte projekt (stavbu)

V ukážke už máte pripravenú jednu testovaciu stavbu. Podľa nižšie uvedených krokov si za minútu vytvoríte vlastnú novú stavbu.

TIP: Na začiatok stačí vyplniť len niekoľko základných údajov. Všetko ostatné doplníte neskôr podľa potreby.
 

1. Vo webovom rozhraní prejdite kurzorom myši na Projekty a v podponuke  kliknite na položku Prehľad projektov.

2. Na stránke kliknite na zelené tlačidlo Pridať záznam.

3. Na karte Základné informácie vyplňte v ľavej časti kolónku Názov a vedľa mapy zadajte polohu, kde sa projekt alebo stavba nachádza. Môžete zadať konkrétnu adresu alebo GPS súradnice.

4. Pod označením polohy sú dve kolónky GPS: Povolená odchýlka. Odporúčame zachovať prednastavenú hodnotu, ale podľa potreby ju môžete upraviť. Je to oblasť v blízkosti stavby, ktorú budete zamestnancom tolerovať pri zadávaní príchodu a odchodu z práce (pri zadávaní dochádzky sa automaticky načíta poloha zariadenia, z ktorého sa zamestnanec prihlási).

5. DÔLEŽITÉ: Prepnite sa na kartu Zodpovední užívatelia. Tu neskôr označíte zamestnancov, ktorým chcete odomknúť celý projekt. Zatiaľ skontrolujte volbu Admin. Pokiaľ sa neurčíte za zodpovednú osobu, nemôžete vytvoriť Stavebný denník pre projekt.

6. Úplne dole kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

A to je všetko, projekt je založený. Teraz preň vytvorte nový elektronický stavebný denník.

 

4. Vytvorte si nový stavebný denník

V praxi vám elektronický stavebný denník ušetrí desiatky hodín práce a mnoho starostí každý mesiac. Vďaka automatickým funkciám vytvára denné záznamy a dochádzku, ľahko do neho vložíte údaje o počasí. Evidencia je jednoduchá, transparentná a nespochybniteľná. Založíte ho za niekoľko desiatok sekúnd.


Ako založíte nový denník?

1. Po prihlásení do webového rozhrania umiestnite kurzor myši na Stavebný denník v hlavnom menu a v podponuke kliknite na položku Vytvoriť nový denník.

2. Na skúšku stačí vyplniť:

 • prvú kolónku Názov nového denníka
 • a o dva riadky nižšie Priradiť nový denník k vytvorenému projektu

3. Úplne dole kliknite na tlačítko Uložiť a zavrieť.

Vytvorili ste si nový stavebný denník. Teraz k nemu pridajte prvý denný záznam.

 

Ako do denníku pridáte nový denný záznam?

TIP: Ak používate mobilnú aplikáciu na dochádzku zamestnancov, automatický denný záznam sa vytvorí v chvíli, kedy prvý pracovník na stavbe ohlási svoj príchod do práce prostredníctvom aplikácie.

1. V hlavnom menu umiestnite kurzor myši na Stavebný denník a v podponuke kliknite na Denné záznamy.

2. Na stránke kliknite na zelené tlačítko Pridať záznam.

3. Vyberte Dátum, pre ktorý vytvárate denný záznam.

4. V ponuke vyberte Stavebný denník, do ktorého bude denný záznam patriť.

Poznámka: Projekt ste vytvorili v bode 3 tohoto návodu a zvyčajne obsahuje iba jeden stavebný denník. Ak ste z akéhokoľvek dôvodu vytvorili viacero stavebných denníkov pre jeden projekt, vyberte konkrétny stavebný denník.

3. Úplne dole kliknite na tlačítko Uložiť a zavrieť.

 Teraz máte pripravený stavebný denník, vrátane prvého denného záznamu. Zostáva do neho vyplniť všetko potrebné.

 

Ako doplníte údaje do denného záznamu:

1. V hlavnom menu umiestnite kurzor myši na Stavebný denník a v podmenu kliknite na Denné záznamy.

2. V prehľade kliknite na ľubovoľný riadok denného záznamu. (Pokiaľ ste práve začali s demom, máte len jeden riadok.)

3. Vyplňte vybrané položky, povinné sú Počasie, Osoby na stavbe, Vykonaná práca a kliknite na Uložiť a zavrieť.

 
TIP:
V položkách Počasie a Osoby na stavbe môžete údaje vkladať automaticky. Kliknite na vybranú položku, napríklad Počasie, a potom kliknite na biele tlačítko Načítať údaje nad textovým poľom. Potom v tabuľke vyberte, z ktorých denných časov sa majú údaje načítať. Informácie pochádzajú zo stanice Českého hydrometeorologického ústavu, ktorá je najbližšie k vašej stavbe. V položke Osoby na stavbe zakliknite ľudí, ktorí v ten deň pracovali na stavbe. Časy príchodu a odchodu zo stavby sa vypĺňajú automaticky. Vďaka tomu nemusíte údaje zapisovať ručne.

 Stavebný denník je vytvorený, denný záznam vyplnený. Teraz je čas pridať prvého zamestnanca.

 

5. Pridajte zamestnanca

Zamestnanca do Stavaria vložíte za pár sekúnd. Pre začiatok však odporúčame postupovať pomaly, krok za krokom.


1. V hlavnom menu umiestnite kurzor myši na položku Zamestnanci a v podmenu kliknite na Zamestnanci.

2. Na stránke s výpisom zamestnancov kliknite na zelené tlačítko Pridať záznam.

3. Vyplňte kartu Viditeľný pre užívateľa

Tu označte ľudí, ktorí majú právo vidieť zamestnanca v systéme. Zatiaľ zaškrtnite iba seba (voľba Admin).

3. Vyplňte kartu Základné informácie

Vyplňte Meno, Priezvisko a Hodinovú mzdu. Aby dochádzka fungovala správne, stačia tieto tri kolónky. Všetko ostatné si môžete nastaviť neskôr.

V kolónke Kód zamestnanca je prednastavené číslo. Slúži ako označenie zamestnanca a zároveň ako jedno z dvoch prihlasovacích údajov do mobilnej aplikácie.

4. Vyplňte kartu Osobné informácie

Tu je dôležité vyplniť telefónne číslo pracovníka, kam bude odoslaný jeho Zamestnanecký kód (pozri predchádzajúci bod 3.) a PIN. Oba údaje bude pracovník potrebovať na prihlásenie do  mobilnej aplikácie.

5. Úplne dole kliknite na zelené tlačítko Uložiť a zavrieť.

 
TIP:
Ak ste vyplnili svoj vlastný telefón na karte Osobní údaje , dostali ste SMS s novými údajmi na prihlásenie do mobilnej aplikácie. Ak ste svoje číslo neuviedli, použite
Kód zamestnanca a Kód PIN, ktoré prišli e-mailom po registrácii dema.

 

6. Vyskúšajte svoju dochádzku (v roli pracovníka)

Aby záznamy o dochádzke fungovali, je ideálne, ak má každý stavebný pracovník v telefóne nainštalovanú našu mobilnú aplikáciu, prostredníctvom ktorej sa prihlasujú. Nie každý však vlastní smartfón s dátovým tarifom. Na stavbe stačí, aby tablet alebo smarfón mal len predák. Cez jeho zariadenie sa každý pracovník prihlási samostatne. Oznámenie príchodu do práce trvá každému doslova len pár sekúnd.

Ako vyzerá zadanie príchodu do práce v praxi:

 

SMS with loginsPo registrácii do aplikácie Stavario vám prišla podobná SMS. Rovnaká príde každému zamestnancovi, ktorého pridáte do systému.

 

 

 

 

 

 

 

App StoreKrok 1 – Stiahnite si aplikáciu

Ak ste pracovníkovi uviedli jeho telefónne číslo alebo e-mailovú adresu na karte Osobné údaje, automaticky dostane úvodnú SMS alebo e-mail s odkazom na stiahnutie mobilnej aplikácie do svojho telefónu. Ak si zamestnanec správu s odkazom omylom vymaže, aplikáciu nájde v AppStore (iOS) alebo Google Play (Android) pod názvom "Stavario".

Aplikáciu si stiahnete aj tu:

 

 

 

Enter company keyKrok 2 - Pripojte sa k firme

Pracovník vyplní Firmu a Kód firmy a potvrdí stlačením tlačítka OK. Tento krok vykoná iba raz, pri prvom spustení aplikácie.

Údaje Firma a Kód firmy dostane pracovník prostredníctvom SMS alebo e-mailu vo chvíli, kedy založíte jeho kartu, rovnako ako vám prišli, keď ste si Demo Stavaria vytvorili.

 

 

 

 

Enter PINKrok 3 - Prihlásenie

Z predchádzajúcej obrazovky sa pracovník dostane na prihlasovaciu stránku. Tá sa zobrazí vždy, keď sa aplikácia spustí. Tu vyplní svoj zamestnanecký kód (tri číslice z karty Osobné údaje) a osobný PIN kód. Oba údaje nájdete v informačnej SMS /e-maile. Potom stačí potvrdiť kliknutím na tlačítko OK.

 
TIP:
Informujte zamestnanca, aby si zapísal a pamätal svoj zamestnanecký kód a PIN kód.

 

 

 

Confirm documentsKrok 4 - Potvrdenie prečítaných dokumentov

Po prvom prihlásení môže pracovník vidieť ponuku niekoľkých dokumentov na prečítanie (napr. novinky z firmy, BOZP atď. - v závislosti od vašeho nastavenia). Svojím podpisom musí potvrdiť prečítanie každého z nich, inak sa aplikácia neodomkne a pracovník nebude môcť oznámiť príchod do práce.

 

 

 

 

 

App main screen

Krok 5 - Príchod do práce

Akonáhle sa pracovník prihlási a potvrdí prečítanie všetkých dokumentov, môže oznámiť svoj príchod do práce:

1. Klepnite na Príchod
2. Vyberte Projekt/stavbu, na ktorej budete pracovať
3. Potvrďte totožnosť zhotovením vlastnej fotografie *
4. Potvrďte fotografiu klepnutím na tlačidlo OK

* Poznámka: Aby aplikácia umožnila pracovníkovi odfotiť sa a oznámiť príchod do práce, zariadenie musí mať zapnutú funkciu Poloha. Dôvodom je kontrola skutočnej prítomnosti pracovníka na stavbe, pozri. kapitola 3, bod 4.

 

A je to. Pomocou aplikácie pracovník odosiela informácie do Stavaria:

 • kto, kedy a kde sa prihlásil do práce,
 • na ktorej stavbe sa v aktuálne nachádza,
 • odpracované hodiny,
 • s akým náradím pracuje,
 • o požiadavkách na dovolenku či priepustku k lekárovi
 • alebo požadavky na materiál, služby a iné. 

 

7. Pridajte prvú položku do majetku

Kde zrovna sú vŕtačky, búracie kladivá, rebrík, predlžovačky, lešenie a iný majetok? Kto za neho nesie zodpovednosť? Komu, kedy a komu odovzdal konkrétny nástroj a v akom stave? Prehľad o tom budete mať od okamihu, keď zaregistrujete svoje zariadenie v databáze majetku.


1. Po prihlásení do webového rozhrania umiestnite kurzor myši na Majetok v hlavním menu, kliknite na záznamy o Majetku v podmenu.

2. Na stránke so zoznamom majetku kliknite na zelené tlačítko Pridať záznam/Priečinok do priečinka.

3. Na karte Základné informácie zadajte napríklad do kolónky Názov napr. Vŕtačka. Toto je jediná povinná položka, všetko ostatné môžete doplniť neskôr. Kód je tiež dôležitý. Podľa neho mobilná aplikácia pozná, že si pracovník berie práve túto vŕtačku zo skladu.

4. Úplne dole kliknite na zelené tlačítko Uložiť a zavrieť.

Hotovo. Odteraz je váš majetok v databáze a pracovníci si ho môžu požičať alebo vrátiť zo skladu prostredníctvom aplikácie na svojom telefóne. Stačí naskenovať alebo ručně kliknúť na kód zariadenia pomocou telefónu. Firma tak presne vie, kde a u koho sa majetok nachádza, a v prípade potreby volá priamo osobe, ktorá je za neho v danom momente zodpovedná. K majtetku môžu zamestnanci  tiež posielať požadavky, napríklad na servis.

Ako vyzerá preberanie náradia zo skladu:

 

8. Návody na stiahnutie

 1. Návod so stručným návodom pre webové Rozhranie zamestnanca (PDF, 1,56 MB)
 2. Podrobný návod pre webové Rozhranie zamestnanca (PDF, 1,42 MB)
 3. Podrobný návod pre webové Rozhranie klienta (PDF, 1,62 MB)

 

9. K dispozícii sú aj ďalšie moduly, napr.:

Správa objednávok

Kompletný prehľad nákladov na daný deň alebo obdobie.

Sklad

Príjemky, výdajky, evidenia, upozornenia na nízky stav materiálu na sklade. Zamestnanci môžu materiál prevziať sami prostredníctvom aplikácie a čiarových kódov.

Dokumenty

Do aplikácie posielame zamestnancom všetky dokumenty, ako sú výplatné pásky, BOZP, školenia, novinky atď.

Požiadavky

Zamestnanci si objednávajú všetko, čo je potrebné. Napr. materiál, služby, harmonogram práce atď.