Všeobecné výrazy 

Užívateľ – osoba pracujúca vo webovom rozhraní, ktorá administruje projekty, zapisuje do stavebného denníka, stará sa o majetok, sklad, upravuje zamestnancom dochádzku či nastavuje prístupové práva iným užívateľom.

Zamestnanec – osoba pracujúca v mobilnej aplikácii, kde si vedie dochádzku, fotí priebeh stavby a zadáva úlohy používateľom.

Klient – osoba, ktorá nazerá do stavebného denníka, zadáva úlohy používateľom a podpisuje dokumenty.

ERP systém – webové rozhranie aplikácie Stavario.

Všeobecné postupy ovládania

Všeobecné ovládanie

Tlačítko Přidat záznam - založí nový záznam

Tlačítko Uložit - uloží rozpracovaný záznam a tento zostane zobrazený

Tlačítko Uložit a zavřít - uloží rozpracovaný záznam a formulár zavrie

Tlačítko Uložit a přidat další - uloží rozpracovaný záznam a prejde na založenie ďalšieho

Tlačítko Pridať do zložky Přidat do složky - funkcia pridá záznam do vytvoreného zložky

Tlačítko PresunPřesun - funkcia umožňuje zoradiť položky vo výpise

Tlačítko Editovať - Editovat - funkcia umožní úpravu zameraného záznamu

Tlačítko Zmazať - Smazat alebo Smazat - funkcia zmaže zameraný záznam

Tlačítko Odoslať hesloOdeslat heslo - funkcia odošle nové heslo na email užívateľa alebo SMS s PIN kódom zamestnancovi

Tlačítko Nastavenie - Nastavení - funkcia zobrazí nastavenie jednotlivých agend a položiek alebo umožní upraviť správu v chate

Tlačítko Obnoviť - Obnovit - funkcia obnoví zmazané položky alebo záznamy z koša

Tlačítko Tlač - Tisk - funkcia umožní export agendy či položky do PDF pre následnú tlač

Tlačítko Výpis položiekVýpis položek - funkcia zobrazí výpis položiek v danej agende

Tlačítko StiahnuťStáhnout - funkcia stiahne požadované dokumenty či obrázky

Hviezdička* - údaj, ktorý je nutné vyplniť

Zaškrtávač - funkcia označí jednotlivé položky pre následné hromadné úpravy

Roletové (rozbaľovacie) menu - Roletové (rozbalovací) menu - pole, kde vyberáte z prednastavených možností

Filtračný panel

Filtrační panel

Filtračný panel je dostupný vo všetkých formulároch a jeho ovládanie je zhodné naprieč celým systémom.

Ako používať filter:

  1. V zobrazenom formulári kliknite do filtračného panelu.  
  2. Do príslušnej bunky zapíšte znaky alebo slovo, ktoré má byť vyhľadané. Upozornenie: je vyžadované použitie diakritiky.  
  3. Stlačte tlačítko Filtrovat v pravej časti formulára.  

Príklad: Vyhľadávanie v zozname zamestnancov vykonáte v module "Zamestnanci". Kliknite do poľa "Priezvisko". Zapíšte požadovaný text a stlačte tlačítko Filtrovat. Filtráciu záznamov je tiež možné spustiť stlačením klávesu Enter.

Vypnutie filtra

Postup:

  1. Vzobrazenom formulári kliknite do vyplneného filtrovacieho poľa.
  2. Vymažte z pola vyplnené znaky
  3. Dokončite stlačením tlačítka Filtrovat alebo klávesom Enter.  

Hromadné odstránenie záznamov 

Postup:

  1. V zozname položiek (riadkov) na ľavej strane označte zaškrtnutím záznamy Zaškrtávač.  
  2. Stlačte tlačítko Smazat.  

Poznámka: Odstránené záznamy je možné skoše obnoviť. V príslušnom zozname vo filtračnom paneli zvoľte Koš. Zobrazia sa odstránené záznamy. Pre obnovenie záznamu stlačte tlačítko "Obnoviť záznam" Obnovit záznam.